Asbestiks nimetatakse silikaatmineraale, mida on kaevandatud Kanadas, Lõuna-Aafrikas, endises Nõukogude Liidus ning mida senini kaevandatakse Brasiilias. See on maagiline mineraal, mille kõikidele tööstuslikult vajalikele headele omadustele ei ole senini leitud võrdväärset ohutumat asendajat.

Asbest on vastupidav keemilisele töötlusele ja kuumusele, ei aurustu ega lahustu vees, on keskkonnas väga stabiilne. Samas on asbest ilmselt kõige parem isolatsioonimaterjal, mida teatakse. Sellest tulenevalt on asbest majanduses väga laialdase kasutusalaga, sisaldudes enam kui 3000 tootes. Asbesti sisaldus tootes võib varieeruda 1–100%ni.


Tänapäeval teatakse asbesti kui üht hullemat vähkisoodustavat ainet. Euroopas sureb asbetist tingitud tervisekahjustusse aastas ligikaudu 10 000 inimest.

Asbest põhjustab kõige rohkem kopsukoe tihenemist (sidekoestumist), mis viib kopsu selle osa hingamisfunktsioonist välja. Järgnevad asbestoos, kopsuvähk ja mesotelioom ehk kopsukelme vähk. Lisaks kopsukahjustustele võib asbest tekitada kasvajaid ka mujal organismis (kõri-, mao-, peen- või jämesoolevähk).

Euroopa Komisjon keelustas 1999. aastal peaaegu kõik praegu veel kasutusel olevad asbesti liigid. Valge asbest on juba keelatud 14 tootes, kuid nüüd on vastu võetud otsus, täiendada direktiivi ning lisada sinna valge asbesti kasutamise keelustamine. See keeld jõustus 2005 aasta alguses.

 • Eterniidist prügisahtid;
 • laineline eterniit;
 • eterniidist ehituselemendid (päikesevarjed, katuseplaadid);
 • eterniididt õhu ventilatsioonikanalid (sisse- ja väljapuhe), filtrid, voolikud;
 • vaheklotsid raudarmatuuride ja vormide vahel;
 • asbestpapp;
 • asbestplaadid (lae- ja seinakatteks, ahjudes);
 • asbesttsementplaadid;
 • asfalti- ja bituumentooted;
 • tuletõkkeuksed;
 • liftipidurid;
 • elektripaigaldised (kaablitorud);
 • vannitoaplaatide liim;
 • isoleerimine: laeisolatsioon;
 • katuseisolatsioonimaterjalid;
 • katelde, torude anumate ning kanalite isoleerimine;
 • värvimine (fassaadi värvid);
 • seinakattematerjalid (erinevad asbestkrohvid);
 • paber ja papp: elektriliste installatsioonide;
 • soojusisolatsioon;
 • katusepapp;
 • laeplaadid;
 • aluspõrand (linoleumkatte all);
 • tüüblid;
 • krohv (akustiline);
 • pahtel ja vuukimismassid;
 • pritsasbest majades, rongides, laevadel, muudel seina- või metallkonstruktsioonidel;
 • terasplaadid;
 • tekstiil (asbestriie, -plaadid, -lindid, asbestteip);
 • lillekastid.

DS
10. maist 2012 kuni 25. aprillini 2013 aitas Arabella OÜ-l põhivara soetada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetuse programm. 25. aprillist 2014 kuni 24. aprillini 2015 aitas Arabella OÜ-l põhivara soetada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse alustava ettevõtja kasvutoetuse programm.