Asbestisisaldavad materjalid on ohtlikud ehitiste lammutus- ja renoveerimistöödel. Töödega alustamisel aitame Teil ehitise juures kindlaks teha:
  • asbestisisaldava materjali asukoha;
  • asbestisisaldava materjali vormi – kasutamine isolatsioonina, kasutamine katusekivina;
  • võimalusel asbesti liik (sinine, pruun, valge).

Asbesti, väljaarvatud pritsmeetodil kasutatud asbest, on sageli raske visuaalselt ära tunda. Oma ala asjatundjad on suutelised asbestisisaldavaid materjale kindlaks tegema materjali tüübi ja asjatundjate endi ehitusalaste teadmiste alusel.


Oleme valmis abistama Teid asjatundlike nõuannetega ning pädevad võtma enda hooleks turvaliselt asbestisisaldavate materjalide ehitistest eemaldamise.

0,5 mikromeetri paksuse asbestikiu langemise kiirus maapinnale on 10 cm/tunnis ja õhuvooluga võib ta läbida pikki vahemaid. See nõuab objekti asbesti sisaldavate materjalide eemaldamise järgset väga kvaliteetset järelkoristust. Asbestikiudude kontsentratsiooni määramiseks koristusjärgses õhus kasutame spetsiaalset mõõtmisaparaati. Pakume ka vastavat mõõtmisteenust.


Ehitiste lammutamine vastavalt projektile.

Tellides lammutustööd Arabella OÜ-lt, saate kõik ühelt töövõtjalt – nii asbesti sisaldavate materjalide ohutu eemaldamise, hoone siselammutuse kui ka hoone karbi raskelammutustööd.

Teenuse hulka kuuluvad prahikoristus ning ohtlike jäätmete ja prügi äravedu.

Kõigi vajalike litsentside ja lubade olemasolu võimaldab Arabella OÜ-l pakkuda väga paindlikke lahendusi.


Alates 2012 aastast pakub Eesti Keskkonnaministeeriumi alla kuuluva SA Keskkonnainves-teeringute Keskus jäätmekäitluse programmi raames maastikupilti reostavate lagunevate ehitiste likvideerimise toetust.

Keskkonnaprogrammi Maastikupilti reostavate ehitiste lammutamine raames toetatakse kohalike omavalitsuste hinnangul maastikupilti kahjustava lagunenud ja kasutusest välja langenud põllumajandus-, tööstus- või militaarehitise lammutamist ja sellest tekkinud jäätmete käitlemist, sealhulgas taaskasutuse ja ringlussevõtu soodustamist ja maa-ala koristamist. Toetust saab taotleda igal aastal (üldjuhul kaks korda aastas) ning toetuse taotlemine ja projektide elluviimine käib vastavalt keskkonnaprogrammi reeglitele ning keskkonnaministri määrusele.

Toetust saavad taotleda kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud ja sihtasutused, äriühingud, ettevõtted ja ettevõtjad, haridus- ja teadusasutused.

Alates 2015. aastast on Arabella OÜ valmis pakkuma oma klientidele täislahendust KIKi toetuse taotlemiseks.

Vaata artikleid:

DS
10. maist 2012 kuni 25. aprillini 2013 aitas Arabella OÜ-l põhivara soetada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetuse programm. 25. aprillist 2014 kuni 24. aprillini 2015 aitas Arabella OÜ-l põhivara soetada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse alustava ettevõtja kasvutoetuse programm.