Arabella OÜ peamine eesmärk on pakkuda oma klientidele kõrgetasemelist rahvusvahelisele standardile vastavat elu- ja töökeskkonnast eluohtlike ainete eemaldamisteenust. Peamine rõhk on asetatud asbesti sisaldavate materjalide turvalisele eemaldamisele ehitistest.

Oma tegevust hinnates võime esile tõsta Arabella OÜ peamiste eelistena:

  • kvaliteedi ja turvalisuse tagamist tööde teostamisel;
  • kaasaegsete meetodite kohaselt koolitatud ja oma valdkonda hästitundvaid spetsialiste;
  • täpsust ning tähtaegadest kinnipidamist.

Arabella OÜ meeskonda kuulub 30 töötajat, kes kõik on läbinud Põhjamaade tööturvalisuse koolituse ning omavad lisaks asbestitöödeks vajalikku sertifikaati.

DS
10. maist 2012 kuni 25. aprillini 2013 aitas Arabella OÜ-l põhivara soetada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetuse programm. 25. aprillist 2014 kuni 24. aprillini 2015 aitas Arabella OÜ-l põhivara soetada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse alustava ettevõtja kasvutoetuse programm.